Standard
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สร้างสุขใจ ใส่ใจในการสร้างบ้าน
โอ.เอ็ม.โฮม รับสร้างบ้าน
โครงการหมู่บ้านฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


Standard

 รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน - STANDARD

1.  โครงสร้างอาคาร
       วัสดุประกอบงานโครงสร้าง
-   วัสดุประกอบงานโครงสร้าง ฐานราก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ตรานกอินทรี ตราเพชร ตราทีพีไอ
     ตอม่อ เสา คาน และพื้นฝากคาน หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
     คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ  
-   พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราย ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และ/หรือปูนซีเมนต์
      ปรับระดับหรืออื่น ๆ ผสมสำเร็จรูปไม่กำหนดบริษัท
                                                                                                                                 
      โครงสร้างทั่วไป
-   เข็ม คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร ตอกด้วยปั้นจั่น
ตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 1 ชั้น)
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 21 เมตร (2ต้นต่อ) ตอก
ด้วยปั้นจั่นตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 2 ชั้น)
*** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดินและสภาพที่ไม่อำนวยให้ใช้ตามรายการคำนวณจากวิศวกรของบริษัทกำหนด โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึ้นจริง
*** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และบริเวณปลูกสร้างอาคารไม่อำนวยจะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
-   ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  พื้นชั้นล่าง / ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
-   พื้นจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน)
-   พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทบนพื้นดิน)
   
2. วัสดุปูพื้น  
-  พื้นชั้นบน ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 350 บาท
-  พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 350 บาท
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท
-  พื้นห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท
-  พื้นห้องครัว ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
-  พื้นระเบียง, เฉลียง ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
-  พื้นห้องเก็บของ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
-  พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
-  พื้นซักล้าง ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
-  พื้นห้องนอนแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
-  พื้นห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท
   
3. วัสดุก่อสร้างและบุผนัง  
-  ผนังทั่วไป ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรียบ
-  ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท (ปูสูงจรดฝ้า)
-  ผนังห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท (ปูสูงจรดผ้า)
-  ผนังห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 150 บาท(ปูสูง 1.5 เมตร)
   
4. ฝ้าเพดาน  
-  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
-  ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา) ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าเฉลียง / ระเบียง ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าห้องน้ำ กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
   
5. หลังคา  
-  อะเส / คานหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  หลังคา มุงกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนีย สีแดงกุหลาบ, น้ำตาลโกเมน, ประกายตะวัน, ประกายทอง, เทานกพิราบ
-  เชิงชาย ไม้ Conwood 2 in 1 ทาสีน้ำอะครีลิค
   
6. วงกบ  
-  วงกบทั่วไป ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม
-  วงกบประตูโรงรถ ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตูห้องครัว ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
   
7. หน้าต่าง  
-  หน้าต่างทั่วไป อลูมิเนียมอบขาว      กระจกเขียวตัดแสง
-  หน้าต่างห้องน้ำ อลูมิเนียมอบขาว      กระจกเขียวตัดแสง
   
8. ประตู  
-  ประตูห้องครัว ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องนอน ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องน้ำ ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องเก็บของ ไม้อัดสักมีเกร็ดบังตา
   
9. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง  
-  ลูกบิดประตูทั่วไป+ห้องนอน สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 911.64.215
-  ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 911.64.219
-  บานพับประตู - หน้าต่าง สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.04.000
-  มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได สแตนเลส
-  ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู - หน้าต่าง หรืออลูมิเนียม
-  กลอนประตู 4 1/4" สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.71.300
-  กันชนประตูแม่เหล็ก สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.70.256
   
10. สุขภัณฑ์  
-  โถส้วมชักโครก 2 ชิ้น American Standard ราคาไม่เกิน 3,500 บาท / ชุด
-  อ่างล้างหน้าขาตั้งยาว COPACABANA ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 1,500 บาท / ชุด
-  ที่ใส่สบู่ *ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 300 บาท / ชุด
-  ที่ใส่กระดาษชำระ American Standard ราคาไม่เกิน 300 บาท / ชุด
-  ฝักบัว + วาล์วลอย American Standard ราคาไม่เกิน 1,500 บาท / ชุด
-  ก๊อกอ่างล้างหน้า American Standard ราคาไม่เกิน 1,200 บาท / ชุด
-  สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว American Standard ราคาไม่เกิน 850 บาท / ชุด
-  กระจกเจียปรี 60x80 ซม. สี่เหลี่ยม ราคาไม่เกิน 1,000 บาท / ชุด
-  ราวแขวนผ้า 45 ซม. *สแตนเลส ราคาไม่เกิน 300 บาท / ชุด
-  สายน้ำดีลสแตนเลสถัก 18 นิ้ว รุ่น SF-45 ราคาไม่เกิน 50 บาท / ชุด
-  ตะแกรงกันกลิ่นโครเมี่ยม ราคาไม่เกิน 200 บาท / ชุด
                                                                    
11. งานบันได  
-  โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก
-  เสา / ราวบันได สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
-  ลูกนอน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคา 350 บาท / ตร.ม.
-  พื้นชานพัก ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคา 350 บาท / ตร.ม.
-  ลูกกรงกันตก สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
   
12. งานประปา  
-  ท่อน้ำดี / ท่อประปา ท่อเมนใช้ P.V.C. ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปา ระยะไม่เกิน 20 เมตร ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C. ขนาด 4 หุน
-  ท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 3"  ท่อแยก ขนาด 2" ความหนาชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟ้า
-  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 1"   ความหนาชั้นคุณภาพ 5 สีฟ้า
   
13. งานระบบสุขาภิบาล  
-  ถังบำบัด ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร ( ฝังในดิน ) จำนวน 1 ลูก
-  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 26 เมตร
-  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30x40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
-  บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
   
14. งานไฟฟ้า  
-  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
-  สายเมนภายนอก ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 16 mm.2 เดินลอยในอากาศ ความยาวไม่เกิน 25 เมตร จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์
-  สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 2.5 / 1.5 mm.2 (ชนิดเดินร้อยท่อ)
-  แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ชนิดตู้เหล็ก พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดตามแบบ
-  ปลั๊กไฟฟ้า (แบบ, ยี่ห้อ, จำนวนชุด) ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
-  สวิตซ์แอร์ กำหนดให้ไม่เกิน 3 จุด
-  เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น กำหนดให้ไม่เกิน 2 จุด
-  ปลั๊กทีวี กำหนดให้ไม่เกิน 4 จุด
-  โทรศัพท์ กำหนดให้ไม่เกิน 1 จุด
-  ดวงโคม ดวงโคมกลม หรือฟลูโอเรสเซ็นต์
-  สวิตซ์ไฟฟ้า Panasonic
   
15. งานสี (ไม่รวมสีผสม)  
-  ผนังภายนอก แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว สีรองพื้น 1 เที่ยว
 (สีเบอร์ 2 สี , สีบัว 1 สี) TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้  (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว
-  ผนังภายใน แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว สีรองพื้น 1  เที่ยว
(สีเบอร์ 1 สี,นับรวมภายอกน 2 สี) TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว
-  ผิววงกบ / เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน TOA ทั้งภายนอก และภายใน
-  ผิวฝ้าภายใน - ภายนอก ทาสีน้ำนิปปอน ทา 2 เที่ยว
   
16. ระดับพื้นชั้นล่าง  
-  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นต่างระดับ)
   
17. อื่น ๆ  
 วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและ/หรือเลิกผลิต  ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

   
ส่วนบริการฟรี  

           -  รายการที่มิได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบที่บริษัทกำหนด

          -  ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐ)

          -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)

          -  ขอมิเตอร์ประปา ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)

   
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน

            -  รื้อบ้านเดิม ถมดิน ปรับระดับดิน จัดสวน

          -  ค่าขออนุญาตผ่านทางเงินประกันหมู่บ้าน (ถ้ามี)

          -  ค่าเช่าที่พัก และค่าเดินทาง (ในกรณีที่ไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)

          -  เหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

          -  ขยายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ขยายเมนประปา มิเตอร์ประปา ปักเสาพาดสาย ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ

          -  เทพื้นรอบบ้าน ถนนภายใน

          -  เคาน์เตอร์ครัวและอุปกรณ์ ตู้อาบน้ำ เคาน์เตอร์ห้องน้ำ

          -  งานรั้วและประตู

          -  ใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย หรือ 3 เฟส 4 สาย

          -  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมากกว่า 12 ช่อง

 

การรับประกัน

-  รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

-  รับประกันงานโครงสร้างบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 10 ปี

-  รับประกันการรั่วซึมหลังคา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

 
รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

Classic
PremiumCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 47 / 72 หมู่ 5 ตำบล :  ลำโพ อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-158-4543     มือถือ :  081-113-9555
อีเมล : homethaidd@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.homethaidd.com

 

<