Premium
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bullet- ความรู้เรื่องบ้าน
bulletปฏิทินฤกษ์ดีสร้างบ้าน2024
bullet - หลังคาบ้าน
bullet- วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
bullet- การรื้อถอน
bullet- รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
bullet- สร้างบ้านงบไม่บานปลาย
bullet- วิธีเลือกแบบบ้าน
bullet- 10ข้อดีสร้างบ้านกับเรา
bullet- พิธีตั้งเสาเอก
bullet- ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
bullet- เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
bullet- ฮวงจุ้ยดีดี
bullet- เรื่องน่ารู้เรื่องสร้างบ้าน
bullet- ระยะร่น ระยะเว้น
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน D-1 - D-5
bullet- รวมแบบบ้าน D-6 - D-10
bullet- รวมแบบบ้าน D-11 - D-15p
bullet- รวมแบบบ้าน D-16 - D-20
bullet- รวมแบบบ้าน D-21 - D-25
bullet- รวมแบบบ้าน D-26 - D-30
bullet- รวมแบบบ้าน D-31 - D-35
bullet- รวมแบบบ้าน D-36 - D-40
bullet- รวมแบบบ้าน D-41 - D-45
bullet- รวมแบบบ้าน D-46 - D-50
bullet- รวมแบบบ้าน D-51 - D-55
bullet- รวมแบบบ้าน D-56 - D-60
bullet- รวมแบบบ้าน D-61 - D-65
bullet- รวมแบบบ้าน D-66 - D-70S
bullet- รวมแบบบ้าน D-71 - D-75
bullet- รวมแบบบ้าน D-76 - D-80
bullet- รวมแบบบ้าน D-81 - D-85
bullet- รวมแบบบ้าน D-86 - D-90
bullet- รวมแบบบ้าน D-91 - D-95
bullet- รวมแบบบ้าน D-96 - D-100
bullet- รวมแบบบ้าน D-101 - D-105
bullet- รวมแบบบ้าน D-106 - D-110
bullet- รวมแบบบ้าน D-111 - D-115
bullet- รวมแบบบ้าน D-116 - D-120
bullet- รวมแบบบ้าน D-121 - D-125
bullet- รวมแบบบ้าน D-126 - D-130
bullet- รวมแบบบ้าน D-131 - D-135
bullet- รวมแบบบ้าน D-136 - D-140
bullet- รวมแบบบ้าน D-141 - D-145
bullet- รวมแบบบ้าน D-146 - D-150
bullet- รวมแบบบ้าน D-151 - D-155
bullet- รวมแบบบ้าน D-156 - D-160
bullet- รวมแบบบ้าน D-161 - D-165
bullet- รวมแบบบ้าน D-166 - D-170
bullet- รวมแบบบ้าน D-171 - D-175
bullet- รวมแบบบ้าน D-176 - D-180
bullet- รวมแบบบ้าน D-181 - D-185
bullet- รวมแบบบ้าน D-186 - D-190
bullet- รวมแบบบ้าน D-191 - D-195
bullet- รวมแบบบ้าน D-196 - D-200
bullet- รวมแบบบ้าน D-201 - D-205
bullet- รวมแบบบ้าน D-206 - D-210
bullet- รวมแบบบ้าน D-211 - D-215
bullet- รวมแบบบ้าน D-216 - D-220
bullet- รวมแบบบ้าน D-221 - D-225
bullet- รวมแบบบ้าน D-226 - D-230
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน ST-01 - ST-05
bullet- รวมแบบบ้าน ST-06 - ST-10
bullet- รวมแบบบ้าน ST-11 - ST-15
bullet- รวมแบบบ้าน ST-16 - ST-20
bullet- รวมแบบบ้าน ST-21 - ST-25
bullet- รวมแบบบ้าน ST-26 - ST-30
bullet- รวมแบบบ้าน ST-31 - ST-35
bullet- รวมแบบบ้าน ST-36 - ST-40
bullet- รวมแบบบ้าน ST-41 - ST-45
bullet- รวมแบบบ้าน ST-46 - ST-50
bullet- รวมแบบบ้าน ST-51 - ST-55
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน A-01 - A-05
bullet- รวบแบบบ้าน A-06 - A-10p
bullet- รวบแบบบ้าน A-11 - A-15
bullet- รวบแบบบ้าน A-16 - A-20
bullet- รวบแบบบ้าน A-21 - A-25
bullet- รวบแบบบ้าน A-26 - A-30s
bullet- รวบแบบบ้าน A-31 - A-35
bullet- รวบแบบบ้าน A-36 - A-40
bullet- รวบแบบบ้าน A-41 - A-45
bullet- รวบแบบบ้าน A-46 - A-50
bullet- รวบแบบบ้าน A-51 - A-55
bullet- รวบแบบบ้าน A-56 - A-60
bullet- รวบแบบบ้าน A-61 - A-65
bullet- รวบแบบบ้าน A-66 - A-70
bullet- รวบแบบบ้าน A-71 - A-75
bullet- รวบแบบบ้าน A-76 - A-80
bullet- รวบแบบบ้าน A-81 - A-85
bullet- รวบแบบบ้าน A-86 - A-90
bullet- รวบแบบบ้าน A-91 - A-95
bullet- รวบแบบบ้าน A-96 - A-100
bullet- รวบแบบบ้าน A-101 - A-105
bullet- รวบแบบบ้าน A-106 - A-110
bullet- รวบแบบบ้าน A-111 - A-115
bullet- รวบแบบบ้าน A-116 - A-120
bullet- รวบแบบบ้าน A-220 - A-225
bullet- รวบแบบบ้าน A-226 - A-230
bullet- รวบแบบบ้าน A-231 - A-235
bullet- รวบแบบบ้าน A-236 - A-240
bullet- รวบแบบบ้าน A-241 - A-245
bullet- รวบแบบบ้าน A-246 - A-250
bullet- รวบแบบบ้าน A-251 - A-255
bullet- รวบแบบบ้าน A-256 - A-260
bullet- รวบแบบบ้าน A-261 - A-265
bullet- รวบแบบบ้าน A-266 - A-270
bullet- รวมแบบบ้าน A-271 - A-275
bullet- รวมแบบบ้าน A-276 - A-280
bullet- รวมแบบบ้าน A-281 - A-285
dot
แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้าน,แบบบ้านโมเดิร์น,บ้าน,บ้านราคาถูก,รับสร้างบ้าน,สร้างบ้านงยน้อย,บ้านลอฟท์,รีวิวสร้างบ้าน,บ้านสองชั้น
dot
bullet-แบบบ้าน NEW-1 - NEW-5
bullet-แบบบ้าน NEW-6 - NEW-10
bullet-แบบบ้าน NEW-11 - NEW-15
bullet-แบบบ้าน NEW-16 - NEW-20
bullet-แบบบ้าน NEW-21 - NEW-25
bullet-แบบบ้าน NEW-26 - NEW-30
bullet-แบบบ้าน NEW-31 - NEW-35
bullet-แบบบ้าน MUJI-01 - MUJI-03
dot
dot
bullet-แบบบ้าน NORDIC 1 - 5
bullet-แบบบ้าน NORDIC 6 - 10
bullet-แบบบ้าน NORDIC 11 - 15
bullet-แบบบ้าน NORDIC 16 - 20
bullet-แบบบ้าน NORDIC 21 - 25
bullet-แบบบ้าน NORDIC 26 - 30
bullet-แบบบ้าน NORDIC 31 - 35
bullet-แบบบ้าน NORDIC 36 - 40
bullet-แบบบ้าน NORDIC 41 - 45
bullet-แบบบ้าน NORDIC 46 - 50
bullet-แบบบ้าน NORDIC 51 - 55
bullet-แบบบ้าน NORDIC 56 - 60
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletรวมแบบอพาร์ทเม้นท์
bulletรวมแบบOffice
bulletรวมแบบร้านอาหาร ร้านกาแฟ
dot
dot
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-01
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-02
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-03
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-04
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-05
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-06
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-07
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-08
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-09
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-10
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-11
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-12
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-13
bulletแบบบ้านคฤหาสน์ KK-14


สร้างสุขใจ ใส่ใจในการสร้างบ้าน
โอ.เอ็ม.โฮม รับสร้างบ้าน
โครงการหมู่บ้านฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


Premium

 

 รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน - PREMIUM

1.  โครงสร้างอาคาร
       วัสดุประกอบงานโครงสร้าง
-   วัสดุประกอบงานโครงสร้าง ฐานราก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ตรานกอินทรี ตราเพชร ตราทีพีไอ
     ตอม่อ เสา คาน และพื้นฝากคาน หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
     คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ  
-   พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราย ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และ/หรือปูนซีเมนต์
      ปรับระดับหรืออื่น ๆ ผสมสำเร็จรูปไม่กำหนดบริษัท
                                                                                                                                 
      โครงสร้างทั่วไป
-   เข็ม คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร ตอกด้วยปั้นจั่น
ตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 1 ชั้น)
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 21 เมตร (2ต้นต่อ) ตอก
ด้วยปั้นจั่นตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 2 ชั้น)
*** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดินและสภาพที่ไม่อำนวยให้ใช้ตามรายการคำนวณจากวิศวกร ของบริษัทกำหนด โดยจะประมารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึ้นจริง
*** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และบริเวณปลูกสร้างอาคารไม่อำนวยจะใช้เสาเข็มเจาะแทน เสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
-   ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  พื้นชั้นล่าง / ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
-   พื้นจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน)
-   พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทบนพื้นดิน)
   
2. วัสดุปูพื้น  
-  พื้นชั้นบน ปูหินอ่อนภายในประเทศ / ปาเก้ / ไม้เข้าลิ้น
-  พื้นชั้นล่าง ปูหินอ่อนภายในประเทศ / ปาเก้ / ไม้เข้าลิ้น
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท
-  พื้นห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท
-  พื้นห้องครัว ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท
-  พื้นระเบียง, เฉลียง ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องเก็บของ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
-  พื้นซักล้าง ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องนอนแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
   
3. วัสดุก่อสร้างและบุผนัง  
-  ผนังทั่วไป ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรียบ
-  ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท (ปูสูงจรดฝ้า)
-  ผนังห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท (ปูสูงจรดผ้า)
-  ผนังห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท(ปูสูง 1.5 เมตร)
   
4. ฝ้าเพดาน  
-  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
-  ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา) ชั้นบน - ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
  ชั้นล่าง - ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าเฉลียง / ระเบียง ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าห้องน้ำ กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
   
5. หลังคา  
-  อะเส / คานหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  หลังคา มุงกระเบื้องซีแพคโมเนียแผ่นเรียบแพทริค สีคลาสสิคเกรย์ และสีโเด้นบราวน์
-  เชิงชาย ไม้ Conwood 2 in 1 ทาสีน้ำอะครีลิค
   
6. วงกบ  
-  วงกบทั่วไป ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียมอบขาว / ไวนิล
-  วงกบประตูโรงรถ ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตูห้องครัว ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
   
7. หน้าต่าง  
-  หน้าต่างทั่วไป Winsor      กระจกเขียวตัดแสง
-  หน้าต่างห้องน้ำ Winsor     กระจกเขียวตัดแสง
   
8. ประตู  
-  ประตูห้องครัว ใช้บานประตู HDF ดอร์ริก หรือ เทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
-  ประตูห้องนอน ใช้บานประตู HDF ดอร์ริก หรือ เทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
-  ประตูห้องน้ำ PVC
-  ประตูห้องเก็บของ ไม้อัดสักมีเกร็ดบังตา
   
9. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง  
-  ลูกบิดประตูทั่วไป+ห้องนอน สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.10.241
-  ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.10.242
-  บานพับประตู - หน้าต่าง สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.04.000
-  มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได สแตนเลส
-  ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู - หน้าต่าง หรืออลูมิเนียม
-  กลอนประตู 4 1/4" สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.71.300
-  กันชนประตูแม่เหล็ก สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.70.256
   
10. สุขภัณฑ์  
-  โถส้วมชักโครก 2 ชิ้น American Standard ราคาไม่เกิน 5,000 บาท / ชุด
-   โถส้วมนั่งยองพร้อมชักโครก (ถ้ามี) American Standard ราคาไม่เกิน 4,000 บาท / ชุด
-  อ่างล้างหน้าขาตั้งยาว COPACABANA ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 2,500 บาท / ชุด
-  ที่ใส่สบู่ *ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 1,000 บาท / ชุด
-  ที่ใส่กระดาษชำระ American Standard ราคาไม่เกิน 1,000 บาท / ชุด
-  ฝักบัว + วาล์วลอย American Standard ราคาไม่เกิน 2,500 บาท / ชุด
-  ก๊อกอ่างล้างหน้า American Standard ราคาไม่เกิน 2,000 บาท / ชุด
-  สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว American Standard ราคาไม่เกิน 850 บาท / ชุด
-  กระจกเจียปรี 60x80 ซม. สี่เหลี่ยม ราคาไม่เกิน 2,000 บาท / ชุด
-  ราวแขวนผ้า 45 ซม. *สแตนเลส ราคาไม่เกิน 1,000 บาท / ชุด
-  สายน้ำดีลสแตนเลสถัก 18 นิ้ว รุ่น SF-45 ราคาไม่เกิน 150 บาท / ชุด
-  ตะแกรงกันกลิ่นโครเมี่ยม ราคาไม่เกิน 250 บาท / ชุด
                                                                    
11. งานบันได  
-  โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก
-  เสา / ราวบันได สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
-  ลูกนอน ไม้แดง
-  พื้นชานพัก ไม้แดง
-  ลูกกรงกันตก สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
   
12. งานประปา  
-  ท่อน้ำดี / ท่อประปา ท่อเมนใช้ P.V.C. ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปา ระยะไม่เกิน 20 เมตร ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C. ขนาด 4 หุน
-  ท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 3"  ท่อแยก ขนาด 2" ความหนาชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟ้า
-  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 1"   ความหนาชั้นคุณภาพ 5 สีฟ้า
   
13. งานระบบสุขาภิบาล  
-  ถังบำบัด ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร ( ฝังในดิน ) จำนวน 1 ลูก
-  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 26 เมตร
-  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30x40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
-  บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
   
14. งานไฟฟ้า  
-  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
-  สายเมนภายนอก ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 16 mm.2 เดินลอยในอากาศ ความยาวไม่เกิน 25 เมตร จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์
-  สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 2.5 / 1.5 mm.2 (ชนิดเดินร้อยท่อ)
-  แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ตูคอนซูเมอร์ยูนิต ชนิดตู้เหล็ก พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดตามแบบ
-  ปลั๊กไฟฟ้า (แบบ, ยี่ห้อ, จำนวนชุด) ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
-  สวิตซ์แอร์ กำหนดให้ไม่เกิน 3 จุด
-  เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น กำหนดให้ไม่เกิน 2 จุด
-  ปลั๊กทีวี กำหนดให้ไม่เกิน 4 จุด
-  โทรศัพท์ กำหนดให้ไม่เกิน 1 จุด
-  ดวงโคม ดวงโคมกลม หรือฟลูโอเรสเซ็นต์
-  สวิตซ์ไฟฟ้า Panasonic
   
15. งานสี (ไม่รวมสีผสม)  
-  ผนังภายนอก ใช้สีน้ำอะครีลิค คุณภาพสูง ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้
   ( Ultra Premium : สีน้ำอะคริลิค ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกี่งเงา )
-  ผนังภายใน ใช้สีน้ำอะครีลิค คุณภาพสูง ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้
   ( Ultra Premium : สีน้ำอะคริลิค ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกี่งเงา )
-  ผิววงกบ / เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน TOA ทั้งภายนอก และภายใน
   
16. ระดับพื้นชั้นล่าง  
-  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นต่างระดับ)
   
17. อื่น ๆ  
 วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและ/หรือเลิกผลิต  ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

   
ส่วนบริการฟรี  

           -  รายการที่มิได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบที่บริษัทกำหนด

          -  ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลทที่บ้าน (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐ)

          -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐาตามใบเสร็จ)

          -  ขอมิเตอร์ประปา ชัวคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)

   
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน

            -  รื้อบ้านเดิม ถมดิน ปรับระดับดิน จัดสวน

          -  ค่าขออนุญาตผ่านทางเงินประกันหมู่บ้าน (ถ้ามี)

          -  ค่าเช่าที่พัก และค่าเดินทาง (ในกรณีที่ไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)

          -  เหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

          -  ขยายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ขยายเมนประปา มิเตอร์ประปา ปักเสาพาดสาย ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ

          -  เทพื้นรอบบ้าน ถนนภายใน

          -  เคาน์เตอร์ครัวและอุปกรณ์ ตู้อาบน้ำ เคา่น์เตอร์ห้องน้ำ

          -  งานรั้วและประตู

          -  ใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย หรือ 3 เฟส 4 สาย

          -  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมากกว่า 12 ช่อง

 

การรับประกัน

-  รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

-  รับประกันงานโครงสร้างบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 10 ปี

-  รับประกันการรั่วซึมหลังคา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

   

 
รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

Premium articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 47 / 72 หมู่ 5 ตำบล :  ลำโพ อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-158-4543     มือถือ :  081-113-9555
อีเมล : homethaidd@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.homethaidd.com

 

<