10ข้อดีสร้างบ้านกับเรา
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bullet- ความรู้เรื่องบ้าน
bullet- วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
bullet- การรื้อถอน
bullet- รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
bullet- สร้างบ้านงบไม่บานปลาย
bullet- วิธีเลือกแบบบ้าน
bullet- 10ข้อดีสร้างบ้านกับ homethaidd
bullet- พิธีตั้งเสาเอก
bullet- ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
bullet- เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
bullet- ฮวงจุ้ยดีดี
bullet- นานาเรื่องน่ารู้เรื่องสร้างบ้าน
bullet- ระยะร่น ระยะเว้น
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
dot
dot
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-1
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-2
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-3
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-4
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-5
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-6
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-7
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-8
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-9
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-10
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-11
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-12
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-13
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-14
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-15
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-15P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-16
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-17
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-18
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-19
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-20
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-21
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-22
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-23
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-24
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-25
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-26
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-27
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-28
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-29
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-30
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-31
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-32
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-33
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-34
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-35
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-36
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-37
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-38
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-39
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-40
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-41
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-42
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-43
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-44
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-45
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-46
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-47
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-48
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-49
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-50
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-51
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-52
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-53
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-54
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-55
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-56
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-57
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-58
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-59
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-60
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-61
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-62
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-63
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-63P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-64
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-65
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-66
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-67
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-68
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-69
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-70
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-71
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-72
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-73
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-74
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-75
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-76
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-77
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-78
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-79
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-80
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-81
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-82
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-83
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-84
bullet-รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-84P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-85
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-86
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-87
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-88
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-89
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-90
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-91
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-92
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-93
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-94
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-95
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-96
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-97
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-97P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-98
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-99
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-100
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-101
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-102
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-103
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-104
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-105
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-106
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-107
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-108
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-109
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-110
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-111
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-112
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-113
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-114
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-115
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-116
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-117
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-118
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-119
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-120
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-121
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-122
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-123
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-124
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-125
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-126
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-127
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-128
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-129
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-130
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-131
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-132
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-133
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-134
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-135
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-136
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-137
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-138
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-139
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-140
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-141
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-142
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-143
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-144
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-145
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-146
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-147
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-148
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-149
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-150
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-151
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-152
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-153
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-154
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-155
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-156
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-157
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-158
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-159
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-160
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-161
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-162
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-163
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-164
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-165
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-166
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-167
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-168
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-169
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-170
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-171
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-172
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-173
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-174
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-175
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-176
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-177
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-178
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-179
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-180
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-181
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-181s
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-182
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-183
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-184
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-185
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-186
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-187
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-188
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-189
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-190
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-191
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-192
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-193
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-194
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-195
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-196
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-197
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-207
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-198
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-199
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-200
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-201
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-202
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-203
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-204
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-205
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-206
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-208
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-209
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-210
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-211
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-212
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-213
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-214
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-215
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-216
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-217
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน D-218
dot
dot
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-1
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-2
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ST-2s
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-3
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-4
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-5
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-6
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-7
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-8
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-9
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-10
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-11
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-12
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-13
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-14
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-15
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-16
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-17
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-18
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-19
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-20
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-21
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-22
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-23
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-24
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-25
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-26
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-27
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-28
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-29
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-30
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-31
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-32
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-33
bulletรับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-33S
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-34
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-35
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-36
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-37
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-38
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-39
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-40
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-41
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-41S
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-42
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-43
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-44
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-45
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-46
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-47
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-48
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-49
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน St-50
dot
dot
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน F - 2
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน F-2 M
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน F - 5
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน F - 6
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน F - 7
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-1
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-2
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-3
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-4
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-5
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-6
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-7
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-8
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-9
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-10
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-10P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-11
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-12
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-12P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-13
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-14
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-15
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-16
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-17
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-18
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-19
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-20
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-21
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-22
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-23
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-24
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-25
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-26
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-27
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-28
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-29
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-30
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-30S
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-31
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-32
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-33
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-34
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-35
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-36
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-37
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-38
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-38s
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-39
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-40
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-41
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-42
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-43
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-44
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-45
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-46
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-47
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-48
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-49
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-50
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-51
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-52
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-53
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-54
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-55
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-56
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-57
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-58
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-59
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-60
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-61
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-62
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-63
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-64
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-65
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-66
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-67
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-68
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-69
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-70
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-71
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-72
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-73
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-74
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-75
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-76
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-77
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-78
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-79
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-80
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-81
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-82
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-83
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-84
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-85
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-86
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-87
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-88
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-89
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-90
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-91
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-92
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-93
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-94
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-95
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-96
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-97
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-98
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-99
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-100
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-101
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-102
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-103
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-104
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-105
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-106
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-107
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-108
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-109
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-110
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-111
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-112
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-113
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-114
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-114P
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-115
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-116
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-117
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-118
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-220
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-221
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-222
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-223
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-224
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-225
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-226
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-227
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-228
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-229
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-230
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-231
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-232
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-233
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-234
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-235
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-236
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-237
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-238
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-239
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-240
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-241
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-242
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-243
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-244
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-245
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-246
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-247
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-248
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-249
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-250
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-251
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-252
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-253
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-254
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-255
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-256
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-257
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-258
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-259
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-260
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-261
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-262
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-263
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-264
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-265
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-266
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-267
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-268
bullet- รับสร้างบ้าน แบบบ้าน A-269
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletรวมแบบอพาร์ทเม้นท์
bulletรวมแบบOffice
bulletรวมแบบร้านอาหาร ร้านกาแฟ
bulletฤกษ์ดีปี2564


สร้างสุขใจ ใส่ใจในการสร้างบ้าน
โอ.เอ็ม.โฮม รับสร้างบ้าน
โครงการหมู่บ้านฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


10ข้อดีสร้างบ้านกับเรา

10 ข้อดี เมื่อเลือกสร้างบ้านกับเรา

 

 


1. แบบบ้านทันสมัย เลือกได้ ปรับได้

เรามักจะ “กังวล” จนเครียดเมื่อรู้ว่าจะต้องสร้างบ้าน นั่นเพราะไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดี นึกแบบบ้านไม่ออกเสียเงินแสน เงินล้านทั้งที่ ได้บ้านหน้าตาเชย ๆ มาคงไม่ดีแน่ ครั้นจะเอาความต้องการที่เต็มอกไปบอกเล่าช่างรับเหมา ก็คงเข้าใจกันไปคนละทาง แต่ถ้าเลือกแบบบ้านจัดสรร ที่พร้อมเสร็จเห็นหน้าเห็นตา รู้ว่าสวย เหมาะลงตัว ก็จะธรรมดาไป ใครอีก 100 หลัง 1000หลังก็เหมือนกับบ้านของเรา ไม่ดีแน่ ๆ เรื่องถัดมาคือ ไม่รู้ว่าควรจะกี่หน้าต่าง กี่ประตู และกี่ห้อง และแต่ละห้องจะต้องอยู่ทิศไหนอย่างไร แต่ถ้าเป็นบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน คุณจะเห็น model บ้านแบบ 3 มิติ เห็นภาพ perspective ภายในบ้านทันที เลือกสไตล์โมเดิร์นทันสมัย หรือจะกึ่งเก่ากึ่งใหม่แบบคอนเทมพอรารี่ หรือจะเอาอารมณ์รีสอร์ทเล็กๆ ก็เลือกแบบเห็นภาพได้ทันทีเหมือนกันเพราะบริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแห่งจะมีแบบบ้านมาตรฐานไว้ให้ลูกค้าเลือกนับ 100 แบบ พร้อมราคาค่าก่อสร้างที่คุณสามารถประเมินกำลังของตัวเองได้แต่แรกไม่ถูกใจแบบที่เห็น 100% ติหน้าต่าง ประตู ว่าเล็กแคบ เพดานเตี้ย ชายคาสั้น ฟังก์ชั่นเดิมดูทึบๆ หรือเยอะเกินจำนวนคนขอลดจำนวนห้อง เพิ่มพื้นที่ให้ห้องต่าง ๆ แทน ก็เปลี่ยนแปลง ปรับแก้ได้ สถาปนิกของบริษัทรับสร้างบ้านจะปรับให้ตรงใจคุณโดยทั่ว-
ไปมักไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขึ้นมา

2. ขอสินเชื่อง่าย บางรายอาจ 100%


อยากสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน ไม่จำเป็นต้องรอเก็บเงินจนพร้อม หากมีคุณสมบัติ มีรายได้ประจำ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านได้ เพียงจัดเตรียมเอกสารสำคัญไว้ให้พร้อม คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินต้องแนบสำเนาของเจ้าของที่ดิน พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินด้วย
ส่วนเอกสารแบบบบ้าน พิมพ์เขียวทาง บริษัทรับสร้างบ้านจะจัดการไว้ให้ และยื่นเรื่องให้ด้วย อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย MLR –0.25%จนถึง MLR -1% รายละเอียดเหล่านี้ บริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแห่งสามารถให้ข้อมูลได้ บางบริษัทฯ อาจมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน สามารถขออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้อีกเล็กน้อย ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน 1 ปี หรืออาจได้อภิสิทธิ์อนุมัติแบบไม่ยุ่งยากและได้วงเงินกู้สูงถึง 100% เต็มก็ได้ ทำให้คุณไม่ต้องรอเก็บออม หรือใช้เงินออมเพื่อการนี้

3. ดอกเบี้ยเงินกู้หักลดหย่อนภาษีได้

การจ่ายเงินของสถาบันการเงินให้กับผู้กู้ และการชำระค่าสร้างบ้านให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน จะเป็นการทยอยจ่ายตามเนื้องานที่ระบุไว้ในสัญญางาน ไม่เป็นภาระก้อนใหญ่ โดยทั่วไปสัญญาชำระงวดสร้างบ้านมักแบ่งย่อยเป็น 6-8 งวด โดยงวดแรกประมาณ 15% จ่ายในวันทำสัญญา และงวดสุดท้าย 5% จ่ายเมื่อเสร็จการเก็บรายละเอียดของงาน และส่งมอบงาน ที่เหลือจะแบ่งจ่าย 10-15-20% ตามระยะเวลางานที่แล้วเสร็จ เช่น เสร็จงานเสาเข็ม ฐานราก, เสร็จงานโครงสร้าง โครงหลังคา, เสร็จงานมุงหลังคาเทพื้น, เสร็จงานระบบ, เสร็จงานติดตั้งหน้าต่าง ประตู หากไม่เห็นด้วยกับตัวเลข อาจต่อรองปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมและสินเชื่อเงินกู้เพื่อการสร้างบ้าน ก็เหมือนกับสินเชื่อซื้อบ้าน เราสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 100,000 บาท ด้วย

4. บ้านเสร็จแน่นอน ประหยัดงบ ไม่เสียแผน

การสร้างบ้านโดย ว่าจ้างผู้รับเหมา เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สุดท้ายอาจทำให้เสียเงินมากกว่าเดิม แถมบ้านที่คิดว่าจะแล้วเสร็จในกำหนด 6 เดือนอาจต้องล่าช้าไปอีกหลายเดือน เปลืองเงินงบบานปลายจนแทบจะสร้างบ้านได้อีกหลัง การต่อรอง ค่าสัญญา ค่าปรับ ไม่ง่ายนักที่จะ “ศักดิ์สิทธิ์” ใช้ได้ ส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการ “ทิ้งงาน–เชิดเงิน” เงินหาย บ้านไม่เสร็จ จะหาช่างใหม่มาแทนก็หวาดผวาไปซะแล้ว บ้านจัดสรรหน้าตาเหมือนกันนั่นเล่า แม้จะแล้วเสร็จตามกำหนดเงินงวด เว้นแต่จะ “โชคร้าย” เจอโครงการมีปัญหาการเงินก็อาจเศร้าใจได้ ขณะที่การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน โดยทั่วไป มักกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ที่ 6 เดือน เว้นแต่บ้านขนาดใหญ่มากอาจยาวนานถึง 9 เดือน การจ่ายเงินจะชำระตามงวดงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งระบุไว้ในใบสัญญาว่าจ้าง โดยแบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานงวดนั้น ๆ ประมาณ 5-20 % ขึ้นกับระยะงวดงาน ซึ่งแน่นอนว่า หากงานในงวดนั้นล่าช้า ไม่แล้วเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินงวดใหม่ให้ เพื่อความสบายใจของตัวเอง แต่โดยส่วนใหญ่ ทุกบริษัทจะพยายามจัดการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในเวลา เพื่อจะได้มีเงินใหม่เข้ามาดำเนินงานต่อ และไม่เพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าแรงคนงานจนทำให้กำไรที่ไม่มากนักหดหายไปด้วย

5. มีคนดูงานแทน แสนสบายใจ

คนงานที่มีหน้าที่สร้างบ้านก็มักจะทำงานไปตามหน้าที่ ก่ออิฐ ฉาบปูน ไปตามระเบียบ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยที่จะทำให้งานละเอียดประณีตขึ้น หรือแม้แต่การปรับแก้ไขแบบหน้างาน เปลี่ยนแปลงวัสดุบางตัว ซึ่งวิศวกร โฟร์แมน จะต้องถ่ายทอดไปตามขั้นตอนงาน และติดตามตรวจตรานั้นมีสิทธิหละหลวม เพิกเฉย อาจเพราะต้องวิ่งหลายที่ ขาดความใส่ใจ สุดท้ายต้องมานั่งรื้อ เสียเงินเสียเวลา เสียความรู้สึก โดยใช่เหตุขณะที่ ขั้นตอนการสร้างบ้านของบริษัทรับสร้างบ้าน นั้นจะมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่สถาปนิกทำแบบวิศวกรควบคุมงาน โฟร์แมนประจำไซท์งาน มีการตรวจสอบทั้งระดับบนลงล่างและล่างขึ้นบน เพื่อให้งานทุกจุดลุล่วงผ่านตามกำหนดเวลา เป็นการทำงานที่สามารถลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นในเวลาเดียวกัน เจ้าของบ้านจึงสามารถวางใจได้ว่างานทุกส่วนจะเดินตามแบบ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูทุกวัน
สำหรับการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นโดยทั่วไปหากเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เว้นแต่ว่าจะใช้วัสดุเกรดเหนือกว่าก็ต้องจ่าย

6. ไม่วุ่นวาย ไม่ปวดหัว

รู้รสชาติกันดีว่าการติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องใช้ความอดทนขนาดไหน ไม่ได้สำเร็จกันในเวลาสั้น ๆ บางครั้งถ้าโชคร้าย อาจต้องเทียวไปเทียวมาหลายรอบเลยทีเดียว แค่เฉพาะการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง ก็ต้องอภินิหาร วัดใจ ลองผิดลองถูกกันมากมาย กว่าจะได้ใบอนุญาตให้สร้างได้ ไม่รวมถึงการติดต่ออีกหลายหน่วยงานกว่าจะเปิดบ้านเข้าอยู่เข้านอนได้จริง ๆแต่หากเป็นบ้านที่สร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน ก่อนเซ็นรับบ้านเราต้องตรวจสภาพตัวบ้าน ตรวจระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งนั่นหมายความว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทุกดวง ทุกจุด สิ่งเหล่านี้บริษัทรับสร้างบ้านจะดำเนินการติดต่อให้ ตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านแล้ว คุณเพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม รวมทั้งยื่นขอ “บ้านเลขที่” ให้ด้วย กรณีที่เป็นการปลูกสร้างใหม่ บนที่ดินใหม่ ไม่ใช่สร้างทดแทนบ้านเก่า

7.ไม่ยุ่งยากหาช่างให้มากเรื่อง (ไฟ น้ำ ปลวก)

บ้านไม่ใช่แค่ก่ออิฐ ฉาบปูน ยังต้องจัดการกับที่ดินให้เรียบร้อยด้วย เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นแหล่งอาศัยของปลวกหรือไม่ และแม้ไม่อาศัยในตอนนั้นก็อาจจะมาสร้างรังได้ในวันใดวันหนึ่ง นอกเหนือจาก “ช่างกำจัดปลวก” แล้ว ยังมีอีก “หลายช่าง” ที่เจ้าของบ้านต้องเกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า สำหรับเดินระบบสายไฟ ประปา สำหรับงานสุขาภิบาล ท่อน้ำ สุขภัณฑ์ ระบบน้ำทิ้ง หรือแม้แต่การติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดก็จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญขเฉพาะทางทั้งสิ้น งานเหล่านี้จะถูกรวบเป็นงานเดียวกันของบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งจะมีผู้ชำนาญเฉพาะคอยจัดการให้ พร้อมทั้งมีบริการตรวจเช็คเป็นระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

8. รับประกันงาน มีปัญหาซ่อมได้

บ้านทุกหลังที่สร้างใหม่ จะมีปัญหารอยร้าว ซึ่งรอยร้าวเล็กๆ ที่ไม่ใช่การแยกแตกของเนื้อคอนกรีต ถือเป็นเรื่องธรรมดาของการ“เซ็ตตัว” ของวัสดุและอาคาร อย่าตกใจ แต่ถ้าทรุดเอียงจนเห็นชัด แตกร้าวจนเห็นช่องว่าง ประตู หน้าต่างปิดไม่สนิท หลังคาที่คุ้มแดดดี กลับมีหยดน้ำไหลลงมาให้ความฉ่ำเย็นในทุกครั้งที่ฝนพรำ เพราะปัญหาจากการงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานแล้วล่ะสิ่งเหล่านี้เจ้าของบ้านสามารถ “เคลม” กับทางบริษัทรับสร้างบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะมี “ประกัน” ที่เรียกว่า “ การรับประกันงาน” เอาไว้ โดยจะแยกเป็น งานรับประกันตัวบ้าน 1 ปี เสียหายซ่อมแซมฟรี งานรับประกันโครงสร้างหลักของบ้าน 5-10 ปี ขึ้นกับแต่ละบริษัท งานรับประกันหลังคารั่วซึม 5 ปี งานรับประกันปลวก พร้อมเข้าตรวจเป็นเวลา 1-3 ปี ขึ้นกับข้อตกลง


9.ตกแต่ง จัดสวน พร้อมเข้าอยู่

บ้านเดี่ยว ๆ อาจไม่เชิญชวนให้เข้าอยู่สักเท่าไร แถมยังไม่ค่อยมีเวลามานั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหาร้านผ้าม่าน หาช่างบิวท์อินอีก แต่แค่มี “ไอเดีย” รู้ความต้องการ บ้านทั้งหลังก็พร้อมพรั่งด้วยข้าวของ เครื่องใช้ที่จำเป็น มองเห็น สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่น น่าอยู่ได้แล้ว เพราะปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านหลายแห่งเพิ่มแผนก เปิดบริษัท ขยายธุรกิจให้ครบวงจรครอบคลุมเรื่องบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ มีอินทีเรียร์ที่จะช่วยต่อความฝันให้เป็นความจริง โดยสามารถเลือกระดับการตกแต่งได้ เช่น แค่งานบิวท์อินเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นภายนอกบ้านก็ควรต้องสวยชวนมอง จัดสวน-ลงต้นไม้- ปูหญ้า-ทำทางเดิน –เพิ่มมุมนั่งเล่นกลางแจ้ง อีกสักหน่อย บ้านของเราก็จะน่าอยู่ ร่มรื่น จนอยากอยู่โยงเฝ้าบ้านใหม่
...ไม่ยอมไปไหน

10. ถือสัญญา มั่นใจชัวร์

คำแนะนำของคนรู้จัก ไม่ได้ทำให้ “ผู้รับเหมา” นั้น ๆ น่าเชื่อถือได้เสมอ “หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง” ที่เป็นสัญญา
มาตรฐานจะช่วยบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดได้ในระดับหนึ่ง
สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

วิธีเลือกแบบบ้าน
สร้างบ้านอย่างไรงบไม่บานปลาย
รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
การรื้อถอน และการสร้างบ้าน
วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบบ้าน
ความรู้เรื่องบ้าน
พิธีตั้งเสาเอก
เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 47 / 72 หมู่ 5 ตำบล :  ลำโพ อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-158-4543     มือถือ :  081-113-9555
อีเมล : homethaidd@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.homethaidd.com

 

<