10ข้อดีสร้างบ้านกับเรา
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bullet- ความรู้เรื่องบ้าน
bulletปฏิทินฤกษ์ดีสร้างบ้าน
bullet - หลังคาบ้าน
bullet- วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
bullet- การรื้อถอน
bullet- รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
bullet- สร้างบ้านงบไม่บานปลาย
bullet- วิธีเลือกแบบบ้าน
bullet- 10ข้อดีสร้างบ้านกับ homethaidd
bullet- พิธีตั้งเสาเอก
bullet- ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
bullet- เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
bullet- ฮวงจุ้ยดีดี
bullet- นานาเรื่องน่ารู้เรื่องสร้างบ้าน
bullet- ระยะร่น ระยะเว้น
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน D-1 - D-5
bullet- รวมแบบบ้าน D-6 - D-10
bullet- รวมแบบบ้าน D-11 - D-15p
bullet- รวมแบบบ้าน D-16 - D-20
bullet- รวมแบบบ้าน D-21 - D-25
bullet- รวมแบบบ้าน D-26 - D-30
bullet- รวมแบบบ้าน D-31 - D-35
bullet- รวมแบบบ้าน D-36 - D-40
bullet- รวมแบบบ้าน D-41 - D-45
bullet- รวมแบบบ้าน D-46 - D-50
bullet- รวมแบบบ้าน D-51 - D-55
bullet- รวมแบบบ้าน D-56 - D-60
bullet- รวมแบบบ้าน D-61 - D-65
bullet- รวมแบบบ้าน D-66 - D-70S
bullet- รวมแบบบ้าน D-71 - D-75
bullet- รวมแบบบ้าน D-76 - D-80
bullet- รวมแบบบ้าน D-81 - D-85
bullet- รวมแบบบ้าน D-86 - D-90
bullet- รวมแบบบ้าน D-91 - D-95
bullet- รวมแบบบ้าน D-96 - D-100
bullet- รวมแบบบ้าน D-101 - D-105
bullet- รวมแบบบ้าน D-106 - D-110
bullet- รวมแบบบ้าน D-111 - D-115
bullet- รวมแบบบ้าน D-116 - D-120
bullet- รวมแบบบ้าน D-121 - D-125
bullet- รวมแบบบ้าน D-126 - D-130
bullet- รวมแบบบ้าน D-131 - D-135
bullet- รวมแบบบ้าน D-136 - D-140
bullet- รวมแบบบ้าน D-141 - D-145
bullet- รวมแบบบ้าน D-146 - D-150
bullet- รวมแบบบ้าน D-151 - D-155
bullet- รวมแบบบ้าน D-156 - D-160
bullet- รวมแบบบ้าน D-161 - D-165
bullet- รวมแบบบ้าน D-166 - D-170
bullet- รวมแบบบ้าน D-171 - D-175
bullet- รวมแบบบ้าน D-176 - D-180
bullet- รวมแบบบ้าน D-181 - D-185
bullet- รวมแบบบ้าน D-186 - D-190
bullet- รวมแบบบ้าน D-191 - D-195
bullet- รวมแบบบ้าน D-196 - D-200
bullet- รวมแบบบ้าน D-201 - D-205
bullet- รวมแบบบ้าน D-206 - D-210
bullet- รวมแบบบ้าน D-211 - D-215
bullet- รวมแบบบ้าน D-216 - D-220
bullet- รวมแบบบ้าน D-222 - D-224
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน ST-01 - ST-05
bullet- รวมแบบบ้าน ST-06 - ST-10
bullet- รวมแบบบ้าน ST-11 - ST-15
bullet- รวมแบบบ้าน ST-16 - ST-20
bullet- รวมแบบบ้าน ST-21 - ST-25
bullet- รวมแบบบ้าน ST-26 - ST-30
bullet- รวมแบบบ้าน ST-31 - ST-35
bullet- รวมแบบบ้าน ST-36 - ST-40
bullet- รวมแบบบ้าน ST-41 - ST-45
bullet- รวมแบบบ้าน ST-46 - ST-50
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน A-01 - A-05
bullet- รวบแบบบ้าน A-06 - A-10p
bullet- รวบแบบบ้าน A-11 - A-15
bullet- รวบแบบบ้าน A-16 - A-20
bullet- รวบแบบบ้าน A-21 - A-25
bullet- รวบแบบบ้าน A-26 - A-30s
bullet- รวบแบบบ้าน A-31 - A-35
bullet- รวบแบบบ้าน A-36 - A-40
bullet- รวบแบบบ้าน A-41 - A-45
bullet- รวบแบบบ้าน A-46 - A-50
bullet- รวบแบบบ้าน A-51 - A-55
bullet- รวบแบบบ้าน A-56 - A-60
bullet- รวบแบบบ้าน A-61 - A-65
bullet- รวบแบบบ้าน A-66 - A-70
bullet- รวบแบบบ้าน A-71 - A-75
bullet- รวบแบบบ้าน A-76 - A-80
bullet- รวบแบบบ้าน A-81 - A-85
bullet- รวบแบบบ้าน A-86 - A-90
bullet- รวบแบบบ้าน A-91 - A-95
bullet- รวบแบบบ้าน A-96 - A-100
bullet- รวบแบบบ้าน A-101 - A-105
bullet- รวบแบบบ้าน A-106 - A-110
bullet- รวบแบบบ้าน A-111 - A-115
bullet- รวบแบบบ้าน A-116 - A-120
bullet- รวบแบบบ้าน A-220 - A-225
bullet- รวบแบบบ้าน A-226 - A-230
bullet- รวบแบบบ้าน A-231 - A-235
bullet- รวบแบบบ้าน A-236 - A-240
bullet- รวบแบบบ้าน A-241 - A-245
bullet- รวบแบบบ้าน A-246 - A-250
bullet- รวบแบบบ้าน A-251 - A-255
bullet- รวบแบบบ้าน A-256 - A-260
bullet- รวบแบบบ้าน A-261 - A-265
bullet- รวบแบบบ้าน A-266 - A-269
bullet- รวมแบบบ้าน A-270 - A-272
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletรวมแบบอพาร์ทเม้นท์
bulletรวมแบบOffice
bulletรวมแบบร้านอาหาร ร้านกาแฟ
dot
dot
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 1
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 2
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 3
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 4
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 5
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 6
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 7
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 8
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 9
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 10
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 11
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 12
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 13
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 14
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 15
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 16
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 17
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 18
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 19
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 20
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 21
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 22
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 23
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 24
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 25
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 26
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 27
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 28
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 29
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 30
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 31
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 32
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 33
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 34
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 35
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 36
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 37
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 38
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 39
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 40
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 41
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 42
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 43
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 44
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 45
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 46
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 47
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 48
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 49
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 50
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 51
bulletแบบบ้านนอร์ดิก 52
dot
แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้าน,แบบบ้านโมเดิร์น,บ้าน,บ้านราคาถูก,รับสร้างบ้าน,สร้างบ้านงยน้อย,บ้านลอฟท์,รีวิวสร้างบ้าน,บ้านสองชั้น
dot
bullet- รวมแบบบ้าน NEW-1 - NEW-5
bullet- รวมแบบบ้าน NEW-6 - NEW-10
bullet- รวมแบบบ้าน NEW-11 - NEW-15


สร้างสุขใจ ใส่ใจในการสร้างบ้าน
โอ.เอ็ม.โฮม รับสร้างบ้าน
โครงการหมู่บ้านฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


10ข้อดีสร้างบ้านกับเรา

10 ข้อดี เมื่อเลือกสร้างบ้านกับเรา

 

 


1. แบบบ้านทันสมัย เลือกได้ ปรับได้

เรามักจะ “กังวล” จนเครียดเมื่อรู้ว่าจะต้องสร้างบ้าน นั่นเพราะไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดี นึกแบบบ้านไม่ออกเสียเงินแสน เงินล้านทั้งที่ ได้บ้านหน้าตาเชย ๆ มาคงไม่ดีแน่ ครั้นจะเอาความต้องการที่เต็มอกไปบอกเล่าช่างรับเหมา ก็คงเข้าใจกันไปคนละทาง แต่ถ้าเลือกแบบบ้านจัดสรร ที่พร้อมเสร็จเห็นหน้าเห็นตา รู้ว่าสวย เหมาะลงตัว ก็จะธรรมดาไป ใครอีก 100 หลัง 1000หลังก็เหมือนกับบ้านของเรา ไม่ดีแน่ ๆ เรื่องถัดมาคือ ไม่รู้ว่าควรจะกี่หน้าต่าง กี่ประตู และกี่ห้อง และแต่ละห้องจะต้องอยู่ทิศไหนอย่างไร แต่ถ้าเป็นบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน คุณจะเห็น model บ้านแบบ 3 มิติ เห็นภาพ perspective ภายในบ้านทันที เลือกสไตล์โมเดิร์นทันสมัย หรือจะกึ่งเก่ากึ่งใหม่แบบคอนเทมพอรารี่ หรือจะเอาอารมณ์รีสอร์ทเล็กๆ ก็เลือกแบบเห็นภาพได้ทันทีเหมือนกันเพราะบริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแห่งจะมีแบบบ้านมาตรฐานไว้ให้ลูกค้าเลือกนับ 100 แบบ พร้อมราคาค่าก่อสร้างที่คุณสามารถประเมินกำลังของตัวเองได้แต่แรกไม่ถูกใจแบบที่เห็น 100% ติหน้าต่าง ประตู ว่าเล็กแคบ เพดานเตี้ย ชายคาสั้น ฟังก์ชั่นเดิมดูทึบๆ หรือเยอะเกินจำนวนคนขอลดจำนวนห้อง เพิ่มพื้นที่ให้ห้องต่าง ๆ แทน ก็เปลี่ยนแปลง ปรับแก้ได้ สถาปนิกของบริษัทรับสร้างบ้านจะปรับให้ตรงใจคุณโดยทั่ว-
ไปมักไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขึ้นมา

2. ขอสินเชื่อง่าย บางรายอาจ 100%


อยากสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน ไม่จำเป็นต้องรอเก็บเงินจนพร้อม หากมีคุณสมบัติ มีรายได้ประจำ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านได้ เพียงจัดเตรียมเอกสารสำคัญไว้ให้พร้อม คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินต้องแนบสำเนาของเจ้าของที่ดิน พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินด้วย
ส่วนเอกสารแบบบบ้าน พิมพ์เขียวทาง บริษัทรับสร้างบ้านจะจัดการไว้ให้ และยื่นเรื่องให้ด้วย อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย MLR –0.25%จนถึง MLR -1% รายละเอียดเหล่านี้ บริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแห่งสามารถให้ข้อมูลได้ บางบริษัทฯ อาจมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน สามารถขออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้อีกเล็กน้อย ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน 1 ปี หรืออาจได้อภิสิทธิ์อนุมัติแบบไม่ยุ่งยากและได้วงเงินกู้สูงถึง 100% เต็มก็ได้ ทำให้คุณไม่ต้องรอเก็บออม หรือใช้เงินออมเพื่อการนี้

3. ดอกเบี้ยเงินกู้หักลดหย่อนภาษีได้

การจ่ายเงินของสถาบันการเงินให้กับผู้กู้ และการชำระค่าสร้างบ้านให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน จะเป็นการทยอยจ่ายตามเนื้องานที่ระบุไว้ในสัญญางาน ไม่เป็นภาระก้อนใหญ่ โดยทั่วไปสัญญาชำระงวดสร้างบ้านมักแบ่งย่อยเป็น 6-8 งวด โดยงวดแรกประมาณ 15% จ่ายในวันทำสัญญา และงวดสุดท้าย 5% จ่ายเมื่อเสร็จการเก็บรายละเอียดของงาน และส่งมอบงาน ที่เหลือจะแบ่งจ่าย 10-15-20% ตามระยะเวลางานที่แล้วเสร็จ เช่น เสร็จงานเสาเข็ม ฐานราก, เสร็จงานโครงสร้าง โครงหลังคา, เสร็จงานมุงหลังคาเทพื้น, เสร็จงานระบบ, เสร็จงานติดตั้งหน้าต่าง ประตู หากไม่เห็นด้วยกับตัวเลข อาจต่อรองปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมและสินเชื่อเงินกู้เพื่อการสร้างบ้าน ก็เหมือนกับสินเชื่อซื้อบ้าน เราสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 100,000 บาท ด้วย

4. บ้านเสร็จแน่นอน ประหยัดงบ ไม่เสียแผน

การสร้างบ้านโดย ว่าจ้างผู้รับเหมา เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สุดท้ายอาจทำให้เสียเงินมากกว่าเดิม แถมบ้านที่คิดว่าจะแล้วเสร็จในกำหนด 6 เดือนอาจต้องล่าช้าไปอีกหลายเดือน เปลืองเงินงบบานปลายจนแทบจะสร้างบ้านได้อีกหลัง การต่อรอง ค่าสัญญา ค่าปรับ ไม่ง่ายนักที่จะ “ศักดิ์สิทธิ์” ใช้ได้ ส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการ “ทิ้งงาน–เชิดเงิน” เงินหาย บ้านไม่เสร็จ จะหาช่างใหม่มาแทนก็หวาดผวาไปซะแล้ว บ้านจัดสรรหน้าตาเหมือนกันนั่นเล่า แม้จะแล้วเสร็จตามกำหนดเงินงวด เว้นแต่จะ “โชคร้าย” เจอโครงการมีปัญหาการเงินก็อาจเศร้าใจได้ ขณะที่การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน โดยทั่วไป มักกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ที่ 6 เดือน เว้นแต่บ้านขนาดใหญ่มากอาจยาวนานถึง 9 เดือน การจ่ายเงินจะชำระตามงวดงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งระบุไว้ในใบสัญญาว่าจ้าง โดยแบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานงวดนั้น ๆ ประมาณ 5-20 % ขึ้นกับระยะงวดงาน ซึ่งแน่นอนว่า หากงานในงวดนั้นล่าช้า ไม่แล้วเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินงวดใหม่ให้ เพื่อความสบายใจของตัวเอง แต่โดยส่วนใหญ่ ทุกบริษัทจะพยายามจัดการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในเวลา เพื่อจะได้มีเงินใหม่เข้ามาดำเนินงานต่อ และไม่เพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าแรงคนงานจนทำให้กำไรที่ไม่มากนักหดหายไปด้วย

5. มีคนดูงานแทน แสนสบายใจ

คนงานที่มีหน้าที่สร้างบ้านก็มักจะทำงานไปตามหน้าที่ ก่ออิฐ ฉาบปูน ไปตามระเบียบ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยที่จะทำให้งานละเอียดประณีตขึ้น หรือแม้แต่การปรับแก้ไขแบบหน้างาน เปลี่ยนแปลงวัสดุบางตัว ซึ่งวิศวกร โฟร์แมน จะต้องถ่ายทอดไปตามขั้นตอนงาน และติดตามตรวจตรานั้นมีสิทธิหละหลวม เพิกเฉย อาจเพราะต้องวิ่งหลายที่ ขาดความใส่ใจ สุดท้ายต้องมานั่งรื้อ เสียเงินเสียเวลา เสียความรู้สึก โดยใช่เหตุขณะที่ ขั้นตอนการสร้างบ้านของบริษัทรับสร้างบ้าน นั้นจะมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่สถาปนิกทำแบบวิศวกรควบคุมงาน โฟร์แมนประจำไซท์งาน มีการตรวจสอบทั้งระดับบนลงล่างและล่างขึ้นบน เพื่อให้งานทุกจุดลุล่วงผ่านตามกำหนดเวลา เป็นการทำงานที่สามารถลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นในเวลาเดียวกัน เจ้าของบ้านจึงสามารถวางใจได้ว่างานทุกส่วนจะเดินตามแบบ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูทุกวัน
สำหรับการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นโดยทั่วไปหากเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เว้นแต่ว่าจะใช้วัสดุเกรดเหนือกว่าก็ต้องจ่าย

6. ไม่วุ่นวาย ไม่ปวดหัว

รู้รสชาติกันดีว่าการติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องใช้ความอดทนขนาดไหน ไม่ได้สำเร็จกันในเวลาสั้น ๆ บางครั้งถ้าโชคร้าย อาจต้องเทียวไปเทียวมาหลายรอบเลยทีเดียว แค่เฉพาะการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง ก็ต้องอภินิหาร วัดใจ ลองผิดลองถูกกันมากมาย กว่าจะได้ใบอนุญาตให้สร้างได้ ไม่รวมถึงการติดต่ออีกหลายหน่วยงานกว่าจะเปิดบ้านเข้าอยู่เข้านอนได้จริง ๆแต่หากเป็นบ้านที่สร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน ก่อนเซ็นรับบ้านเราต้องตรวจสภาพตัวบ้าน ตรวจระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งนั่นหมายความว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทุกดวง ทุกจุด สิ่งเหล่านี้บริษัทรับสร้างบ้านจะดำเนินการติดต่อให้ ตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านแล้ว คุณเพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม รวมทั้งยื่นขอ “บ้านเลขที่” ให้ด้วย กรณีที่เป็นการปลูกสร้างใหม่ บนที่ดินใหม่ ไม่ใช่สร้างทดแทนบ้านเก่า

7.ไม่ยุ่งยากหาช่างให้มากเรื่อง (ไฟ น้ำ ปลวก)

บ้านไม่ใช่แค่ก่ออิฐ ฉาบปูน ยังต้องจัดการกับที่ดินให้เรียบร้อยด้วย เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นแหล่งอาศัยของปลวกหรือไม่ และแม้ไม่อาศัยในตอนนั้นก็อาจจะมาสร้างรังได้ในวันใดวันหนึ่ง นอกเหนือจาก “ช่างกำจัดปลวก” แล้ว ยังมีอีก “หลายช่าง” ที่เจ้าของบ้านต้องเกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า สำหรับเดินระบบสายไฟ ประปา สำหรับงานสุขาภิบาล ท่อน้ำ สุขภัณฑ์ ระบบน้ำทิ้ง หรือแม้แต่การติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดก็จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญขเฉพาะทางทั้งสิ้น งานเหล่านี้จะถูกรวบเป็นงานเดียวกันของบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งจะมีผู้ชำนาญเฉพาะคอยจัดการให้ พร้อมทั้งมีบริการตรวจเช็คเป็นระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

8. รับประกันงาน มีปัญหาซ่อมได้

บ้านทุกหลังที่สร้างใหม่ จะมีปัญหารอยร้าว ซึ่งรอยร้าวเล็กๆ ที่ไม่ใช่การแยกแตกของเนื้อคอนกรีต ถือเป็นเรื่องธรรมดาของการ“เซ็ตตัว” ของวัสดุและอาคาร อย่าตกใจ แต่ถ้าทรุดเอียงจนเห็นชัด แตกร้าวจนเห็นช่องว่าง ประตู หน้าต่างปิดไม่สนิท หลังคาที่คุ้มแดดดี กลับมีหยดน้ำไหลลงมาให้ความฉ่ำเย็นในทุกครั้งที่ฝนพรำ เพราะปัญหาจากการงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานแล้วล่ะสิ่งเหล่านี้เจ้าของบ้านสามารถ “เคลม” กับทางบริษัทรับสร้างบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะมี “ประกัน” ที่เรียกว่า “ การรับประกันงาน” เอาไว้ โดยจะแยกเป็น งานรับประกันตัวบ้าน 1 ปี เสียหายซ่อมแซมฟรี งานรับประกันโครงสร้างหลักของบ้าน 5-10 ปี ขึ้นกับแต่ละบริษัท งานรับประกันหลังคารั่วซึม 5 ปี งานรับประกันปลวก พร้อมเข้าตรวจเป็นเวลา 1-3 ปี ขึ้นกับข้อตกลง


9.ตกแต่ง จัดสวน พร้อมเข้าอยู่

บ้านเดี่ยว ๆ อาจไม่เชิญชวนให้เข้าอยู่สักเท่าไร แถมยังไม่ค่อยมีเวลามานั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหาร้านผ้าม่าน หาช่างบิวท์อินอีก แต่แค่มี “ไอเดีย” รู้ความต้องการ บ้านทั้งหลังก็พร้อมพรั่งด้วยข้าวของ เครื่องใช้ที่จำเป็น มองเห็น สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่น น่าอยู่ได้แล้ว เพราะปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านหลายแห่งเพิ่มแผนก เปิดบริษัท ขยายธุรกิจให้ครบวงจรครอบคลุมเรื่องบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ มีอินทีเรียร์ที่จะช่วยต่อความฝันให้เป็นความจริง โดยสามารถเลือกระดับการตกแต่งได้ เช่น แค่งานบิวท์อินเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นภายนอกบ้านก็ควรต้องสวยชวนมอง จัดสวน-ลงต้นไม้- ปูหญ้า-ทำทางเดิน –เพิ่มมุมนั่งเล่นกลางแจ้ง อีกสักหน่อย บ้านของเราก็จะน่าอยู่ ร่มรื่น จนอยากอยู่โยงเฝ้าบ้านใหม่
...ไม่ยอมไปไหน

10. ถือสัญญา มั่นใจชัวร์

คำแนะนำของคนรู้จัก ไม่ได้ทำให้ “ผู้รับเหมา” นั้น ๆ น่าเชื่อถือได้เสมอ “หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง” ที่เป็นสัญญา
มาตรฐานจะช่วยบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดได้ในระดับหนึ่ง
สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท (พ่อ แม่)
พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท (พราหมณ์) article
พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท (พระสงฆ์) article
หลังคาบ้าน
วิธีเลือกแบบบ้าน
สร้างบ้านอย่างไรงบไม่บานปลาย
รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
การรื้อถอน และการสร้างบ้าน
วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบบ้าน
ความรู้เรื่องบ้าน
พิธีตั้งเสาเอก article
เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 47 / 72 หมู่ 5 ตำบล :  ลำโพ อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-158-4543     มือถือ :  081-113-9555
อีเมล : homethaidd@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.homethaidd.com

 

<